Web Analytics

Det gäller för attefallshus

Attefallshuset tar Sverige med storm. För er som inte riktigt vet vad det är kan man kort sammanfatta det och säga att det är som en friggebod fast med möjligheten till att göra själva huset större. 

I Sverige får en friggebod som störst vara 15 kvadratmeter. Det är också okej om du vill ha flera friggebodar, men då gäller det att deras totala area går under 15 kvadratmeter. När det kommer till attefallshusen finns det alltså ny lagstiftning som gäller. Ett attefallshus får uppgå till 30 kvadratmeter, och får ha en takhöjd på högst 4 meter. Här gäller samma regel som för friggebodar, att du kan välja att ha flera attefallshus så länge deras totala area inte överstiger 30 kvadratmeter.

Det som skiljer ett attefallshus från en friggebod är faktumet att du får använda ditt attefallshus som permanentbostad om du önskar. I detta fallet krävs dock bygglov. I övriga användningsområden behövs inget bygglov. 

Förutom att ansöka om att få göra en permanentbostad kan du också ansöka om att få göra ditt attefallshus som kompletteringshus till din huvudbostad, garage, tillbyggnad, extra bostad, och som takkupa. Just takkupa är det inte många som tänker på, men det är helt enkelt som en utbyggnad, bara att man gör den på höjden istället för bredden. 

Reglerna för takkupor säger att du som högst får ha två stycken. Dessa får också bara maximalt uppta halva takets längd. Det är också viktigt att dessa byggs utan att man behöver göra några ingrepp i den bärande konstruktionen. 

Överlag när du ska bygga en friggebod eller attefallshus behöver du alltså inget bygglov. Så ser reglerna ut om du har ett eller två bostadshus på din tomt. Det kan finnas särskilda detaljplaner som gör att du kan behöva söka bygglov ändå, men i regel slipper du detta. 

Övriga regler kring attefallshusen säger att de inte får ligga närmre än 4,5 meter till tomtgränsen. Det gäller också att de inte får angränsa till ditt huvudsakliga bostadshus, och du måste kunna komma runt attefallshuset på alla sidor för att kunna utföra underhållsarbete.

Historien bakom namnet “attefallshus” kommer från den dåvarande bostadsministern Stefan Attefalls efternamn. Han var aktiv mellan 2010 och 2014, under vilken tid han lagstiftade kring de nya fristående husen. 

Den stora fördelen hos ett attefallshus kontra en friggebod är att attefallshuset går att bygga komplett med toalett och kök. 

Hur mäts attefallshus? 

Vi har ju redan tagit upp vilka mått det är som gäller för attefallshuset. Det får som högst vara 4 meter, och arean får max vara 30 kvadratmeter. Hur mäter man för att hitta dessa måtten? För att få ut arean mäter man de yttre kvadratmetermåtten, och när det kommer till höjden så är det upp till taknocken. 

Som du säkert förstår betyder alltså detta att du får maximalt med yta att använda genom att bygga ett attefallshus i funkisstil. Då får ju attefallshuset ett rakt tak och blir därför som en stor låda. Du kan också bygga till loft, veranda, och källare om du vill!

Att hyra ut ett attefallshus

När Stefan Attefall lagstiftade om attefallshusen såg de också till att fixa bättre lagar kring andrahandsuthyrning. På så sätt blev det mycket lättare för dig som har ett attefallshus att hyra ut det i andrahand. Dessa regler gäller över hela Sverige så de är väldigt generösa. När det kommer till prissättningen på hyran så får denna kosta 4% av bostadens marknadsvärde, utöver kostnaden för drift och slitage. 

Som du kanske inser finns det flera platser i landet där ett attefallshus kan vara ytterst attraktivt. Om du bor nära fjällen, Öland, Skåne, eller något annat attraktivt område har du alltså en god chans att kunna hyra ut ditt attefallshus. 

För att få maximal nytta av ditt attefallshus kan du ju använda det som en kombination av gäststuga och uthyrningsstuga. 

Isoleringen för attefallshus

När det kommer till isoleringen av attefallshus så finns det inga regler gällande vad du måste göra. Det är ju till exempel ganska onödigt för dig att ha en överdriven isolering om du bara ska använda ditt attefallshus som garage. 

Om du däremot tänkt att ha ditt attefallshus som åretruntboende måste det ju isoleras därefter. Även om du bara tänkt använda attefallshuset som ett boende på sommaren kan det vara klokt att sätta in lite isolering för att skapa ett mer pålitligt klimat inomhus. 

Själva isoleringen kan man göra på olika sätt. Antingen inifrån eller utifrån. Det är dock viktigt att man inte glömmer bort takisoleringen. Värme stiger ju uppåt så där vill man ju ha något som hindrar värmen från att lämna. 

Ett välisolerat attefallshus ger en jämn och stabil temperatur inomhus. Det ökar levnadskvalitén avsevärt, men det är också bra för inredningen! Om du kan hindra temperaturen från att fluktuera för mycket så sparar du också in dina möbler från onödigt lidande. 

När du väljer din isolering kan det vara bra att veta vad den vanligaste sorten heter. Det är mineralull. Denna är populär då den kan anpassas för att användas såväl i väggarna som i golvet och taket. Det är alltså en mycket mångsidig isolering. 

För att använda lättare isolering kan du istället kolla på att använda olika varianter av cellplast. Och för att isolera dörrar och fönster kan du använda polyuretanskum. Detta är ett skum du kan applicera i springor som annars är svåra att komma åt. Skummet expanderar när det är på plats och ger därför ett bra skydd. 

Olika typer av husgrunder för attefallshuset 

För att du överhuvudtaget ska kunna skaffa dig ett attefallshus är det ju viktigt att det kan stå någonstans. Förslagsvis på någon form av husgrund. Det är vissa faktorer som spelar in i ditt beslut av husgrund. Exempelvis kan ditt val styras av hur din trädgård ser ut, men också av hur mycket du vill isolera. 

Vissa grunder ställer man rakt på marken med exempelvis krypgrund, hybridgrund, och plintgrund. 

Plattor

Att ha attefallshuset ståendes på plattor är ett toppenval för dig som vill gjuta in golvvärme. Det är också oftast detta sättet som är vanligast när det kommer till de attefallshusen som används som garage.

Krypgrund

Krypgrund är ett annorlunda ord och det kan vara svårt att veta vad det innebär. Kort sagt kan man säga att huset står på bjälkar ovanför marken. Oftast använder man plintar här för att göra ett lätt jobb. Detta är en vanlig grund om attefallshuset står på en plats som är svår att komma åt med tungt maskineri. Denna typen av grund gör attefallshuset mer svårisolerat. 

Hybridgrund

Hybridgrunden är som man hör en kombination mellan två olika typer av grunder. Det är en blandning mellan plattgrund och krypgrund. Det fungerar så att man har ett bärande bjälklag. Isoleringen löser man sedan invändigt.

Detta är väldigt praktiskt när man är ute efter en välisolerad grund som inte använder betong! Det varierar från tomt till tomt om detta är rätt alternativ för dig. Din husleverantör kan hjälpa dig att ta det beslutet. 

Plintgrund

Att använda en plintgrund är antagligen det enklaste alternativet. Då köper man helt enkelt färdiga betongplintar i bygghandeln och gräver ned, eller gjuter ned dessa. Detta är en mycket enkel och billig lösning. Dessvärre passar det inte om du vill ha ett åretruntboeden då det är svårt att få till en bra golvisolering.

Vi rekommenderar att du tittar på att skaffa en krypgrund istället då kostnaden inte skiljer sig så mycket. Med en krypgrund kan du få bättre isolering, hussockel, samt golvvärme om du så önskar. 

Bästa attefallshuset

Frågor och svar

Hur många attefallshus får man ha på tomten? 

Reglerna för attefallshus säger att den totala ytan av attefallshusen får uppgå till max 30 kvadratmeter. Det finns alltså inget som hindrar dig från att sätta ut 10 stycken väldigt små hus. Tänk också på att dessa regler endast gäller om du inte vill söka bygglov. Med bygglov kan du få plats med större än 30 kvadratmeter.

Hur stort får ett attefallshus vara?

Attefallshuset får som störst vara 30 kvadratmeter. Det mäts på yttermåttet. Detta gäller som sagt bara om du inte vill söka bygglov. Med bygglov kan du bygga mycket större än så. 

Hur högt får ett attefallshus vara?

När det kommer till höjden på attefallshuset så får denna som mest vara 4 meter. Det mäts upp till taknocken. Motsvarande siffra för friggeboden är på 3 meter. Du får alltså in en hel extra meter med ett attefallshus. 

Hur nära huset kan man bygga sitt attefallshus?

Attefallshuset måste fungera som en fristående byggnad. Regelverket säger inget om något bestämt avstånd. Däremot finns det regler som säger att du måste kunna komma åt alla sidor på attefallshuset för att kunna utföra underhåll på huset. Förutom detta finns också regeln som säger att det inte får stå närmare än 4,5 meter till tomtgränsen. 

Vilka handlingar behöver du för attefallshus?

Som bekant behöver du alltså inget bygglov för att få sätta upp ett attefallshus. Däremot är det viktigt att du ändå meddelar kommunen om att du tänker sätta upp en till byggnad på tomten. Då kan kommunen stå till tjänst med detaljer och information. De kan också undersöka om din tomt kräver ett bygglov ändå. 

Anledningarna till att det kan behövas ett bygglov har att göra med hur din tomt är lagd. Om du bor i en kulturellt värdefull miljö, eller en historiskt viktigt miljö kan detta vara underlag för behovet av bygglov. Det kan också behövas bygglov om du bor nära flygfält eller andra militära anläggningar. 

I dessa fall kommer bestämmelser i miljöbalken att avgöra om du får sätta upp ett attefallshus eller ej. Vid kontakt med kommunen kommer de alltid att ta ut en avgift. Avgifter kan finnas vid byggstart, byggslut, arbetsplatsbesök, och tillsynsbesök. För att vara säker på vad som kommer att kosta och inte rekommenderar vi att du kontaktar kommunen och frågar om detta i ett tidigt skede.

Lämna en kommentar